Contact

Het NSK Sprint 2018 wordt dit jaar georganiseerd door de Groningse Studenten Schaatsvereniging Tjas. De NSKcommissie van dit jaar bestaat uit:

Anne Lambrechts, voorzitter
Wendy van Roosmalen, secretaris
Marco Koopmans, penningmeester
Lisa Berghuis, aquisitie
Martijn Vogelzang, wedstrijdleiding
Judith Loopers, coördinator deelnemers
Margreet Wiersma, coördinator vrijwilligers
Rianne Hazelhoff, coördinator promotie

Contact: nskcie@tjas.nl